זמני התפילות לשבת קודש לפי שעון החורף

מנחה ערב שבת: עשרים דקות לפני השקיעה

לאחר מכן קבלת שבת, קריאת שיר השירים וערבית ליל שבת

03:00 - שירת הבקשות המסורתית

07:00 – שחרית

15:00 – שיעור תורה מפי הרב יוסף שעיו הי"ו

15:30 – מנחה

16:00 – סעודה שלישית ושיעור תורה מפי הרב אריה מנשה הי"ו

16:30 – עונג שבת המסורתי

 

תפילת ערבית מוצאי שבת עם סיום עונג שבת

זמני התפילות ליום חול – לפי שעון החורף

06:00 – שחרית מניין ראשון

05:45 – ימי שני וחמישי וראשי חודשים

07:30 – שחרית מניין שני

07:15 – ימי שני וחמישי וראשי חודשים

חצי שעה לפני מנחה - שיעור ב"עין יעקב" מפי הרב אבינעם גזית הי"ו

מנחה וערבית – רבע שעה לפני השקיעה

 

לאחר תפילת ערבית יימסרו שיעורי תורה מפי הרבנים:

יום ראשון..........יוסף הררי הי"ו

יום שני.............הרב אבינועם גזית הי"ו

יום שלישי........הרב שלמה לוי הי"ו

יום רביעי.........הרב אבינועם גזית הי"ו

יום חמישי........הרב חיים גזית הי"ו